Bạt Ngoài trời 8350-L201

Mã sản phẩm:8350-L201
Quy Cách Sản Phẩm: 1.52m x 80m
Trọng Lượng:
Kỹ Thuật Sợi:
Dày : 

Mục đích sử dụng:  lều bạt, mái hiên, mái che chống mưa.