Bạt Xe Tải – Taya 530gsm

 

 

Quy cách sản phẩm:
– Sợi 500 x 500 “18 x17”

 

Category: Thương hiệu:

Hình ảnh thành phẩm: